Regler for gæsteroning

Regler for gæsteroning

REGLER OG RETNINGSLINJER FOR GÆSTERONING I VEDBÆK KAJAKKLUB

 

Gæster som IKKE er frigivet medlem af anden kajakklub.

 

Frigivne medlemmer i VKKK, som foregående sæson har roet mindst 150 km, har mulighed for at tage én gæst med ud at ro ad gangen. Gæsteroning må kun ske i tidsrummet mellem 1. maj og 30. september.

Samme gæst må kun deltage som gæsteroer 2 gange; flittigere gæster opfordres til at melde sig ind i klubben.

Gæsteroeren må KUN benytte materiel, der ikke er mærket som Rødt materiel  i Rokort. Uerfarne gæsteroere må kun benytte plastik havkajakker.

Husk først at tjekke om kajakken er reserveret i Rokort, og tag hensyn til ture og arrangementer i klubben.

Du har ansvaret for, at det grej, du og din gæst låner, behandles forsvarligt og rigtigt.

Du har ansvaret for sikkerhed for dig selv og din gæst under hele turen. Klubben fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med gæsteroning.

Det er dit ansvar at vurdere sikkerheden og at ro hensigtsmæssigt i forhold til:

  •  Din gæsts erfaring, kunnen og fysiske form.
  •  Din egen erfaring, kunnen og fysiske form.
  •  Temperatur og vindforhold.
  •  Rovand og kyst (gæsteroning må kun forgå i dagligt rovand).
  •  Din gæsts og din egen beklædning, grej og sikkerhedsudstyr.

Din gæst skal stå inde for at kunne svømme 600 meter, og det er dit ansvar at kontrollere dette.

Din gæst behøver ikke at lave redning selv, men aftal på forhånd hvordan I håndterer det, hvis én af jer kæntrer. Hvis din gæst ikke kan redde sig selv eller dig, skal du kunne klare situationen alene! Ro kystnært.

Svømmevest skal bæres af begge roere på vandet.

Hvis din gæst ikke har lavet en kontrolleret wet-exit med spraydeck på, må vedkommende ikke ro med spraydeck på kajakken.

Det er dit ansvar at medbringe relevant sikkerhedsudstyr – og at kunne anvende det.

Din gæst må ikke være alene på vandet på noget tidspunkt.

Gæster under 15 år må kun tages med ud af en forælder/værge eller instruktør.

 

Gæster som er frigivet medlemmer af anden DKF kajakklub.

 

Frigivne medlemmer i VKKK, som foregående sæson har roet mindst 150 km, må lejlighedsvis tage personer fra andre DKF klubber, som er frigivet med IPP 2 niveau, med på kortere ture i nærområdet (jævnfør Sikkerhedsbestemmelser for Vedbæk Kajakklub, >Regler>Sikkerhedsbestemmelser).

Ved disse ture må klubbens materiel benyttes, såfremt det afleveres tilbage i samme stand, som ved ibrugtagning.

Inden turen begynder skal medlemmet af VKKK sikre sig, at gæsten har tilstrækkelige færdigheder til at benytte det valgte udstyr, og medlemmet skal ligeledes give en introduktion til klubbens farvand.

 

Registrering at gæsteroning.

 

Det klubmedlem, der har en gæst med, er ansvarlig for at gæsten bliver registreret i Rokort med sit navn og i parentes VKKK roerens navn i rubrikken ”Eller indtast navn på gæsteroer”. Tryk  ”Tilføj” og udfyld resten af Rokort som sædvanlig.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle hjælper med at huske disse regler, for på den måde at undgå unødvendige ærgrelser pga. ukyndig brug af klubbens materiel og kajakker.

 

Bestyrelsen, februar 2019