Udvalg

Funktionsbeskrivelse af udvalg i VKKK: 

 

 

Beskrivelse:

Kommunikationsudvalget skal være et informativt bindeled mellem bestyrelsen, medlemmerne og omverden. Her skal man udarbejde nyhedsbrev, opdatere hjemme- og facebookside, bestyre opslagstavlen i klubben, samt have ansvar for, at klubbens kalender er opdateret. Udvalget får eget budget, der skal dække de opgaver som udvalget varetager. I udvalget kommer der til at sidde en bestyrelsesrepræsentant, så udvalget har et direkte talerør i bestyrelsen og omvendt. Kommunikationsudvalget kan også varetage kommunikation i lokalområdet via artikler om klubben eller reklame herfor. Det tænkes, at udvalget består af 3-5 personer plus en bestyrelsesrepræsentant, men med flere personer tilknyttet til at løfte arbejdsbyrden og komme med kreative ideer. Udvalget kan også varetage ansøgninger, hvis klubben vil ansøge fonde om midler til aktiviteter eller udstyr. I fremtiden kunne det tænkes at udvalget kan varetage drift af vejrstation og webcam.

 

Opgaver:

Udarbejde budget for udvalget i samarbejde med bestyrelsen

Vedligeholde og opdatere hjemmeside

Drive klubbens egen facebookside

Kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer, modtage og formidle forslag

Søge fonde om tilskud til klubaktiviteter

Udarbejde klubbens nyhedsbrev

Drifte klubbens roprotokol

Bestyre klubbens opslagstavler

 

 

 

Hus-udvalg

Beskrivelse:

Husudvalget kommer til at stå for den daglige drift af klubhuset samt fornyelse heraf. Husudvalget er ansvarlig for vedligeholdelse og rengøring af klubbens lokaler og står forindkøb af husholdningsartikler. Det vil også være husudvalget, der i samarbejde med materieludvalget bestyrer kajakpladser og kajakopbevaringsfaciliteter. Husudvalget står altså for de fysiske rammer om klubben, som ikke er decideret kajakmateriel. Husudvalget vil også kordinere arrangementer afholdt i klubbens lokaler.

 

Opgaver:

Udarbejde budget for udvalget i samarbejde med bestyrelsen

Drift og vedligehold af bygninger, bådebro og udenomsarealer

Udarbejde en vedligeholdelsesplan

Rengøring af klubbens lokaler

Evt. udlån af klubbens lokaler

Administration af kajakpladser (i samarbejde med materiel udvalg)

 

 

 

Materiel-udvalg

Beskrivelse:

Materieludvalget skal stå for vedligeholdelse af klubbens kajakrelaterede materiel. Herunder kajakker, pagajer, svømmeveste, sprayskirts og andet udstyr som bruges til kajakaktiviteter. Det er også materieludvalget der i samarbejde med uddannelses- og tur/stævne udvalget skal indstille til, hvilket materiel klubben skal anskaffe i fremtiden. Materieludvalget står også for klubbens trailer, administrerer udlån og vedligeholder denne. Materieludvalget arrangerer reparationsdage hvor klubbens kajakker og andet materiel bliver gennemgået for fejl og mangler og disse udbedres, selvfølgelig med hjælp fra andre. Udvalget kan også udarbejde guides til, hvordan man selv kan udbedre de mest almindelige fejl ved kajakkerne og hvordan materiellet håndteres, så det holder længst muligt.

 

Opgaver:

Udarbejde budget for udvalget i samarbejde med bestyrelsen.

Notere fejl og mangler ved klubbens materiel og arrangere udbedring heraf.

Opmærke materiel og tildele, i samarbejde med husudvalg, plads til opbevaring.

Indstille, i samarbejde med andre udvalg, til køb af nyt materiel.

Administrere brug af trailer og information omkring dens brug.

Udarbejde guides til brug og reparation af klubbens materiel.

 

 

 

Tur- og aktivitetsudvalg

Beskrivelse:
Tur- og stævneudvalget skal stå for at administere klubbens ture, altså udarbejdelse af klubbens turprogram. Udvalget kan rådgive medlemmer der ønsker at planlægge en tur. Udvalget vil også stå for at arrangere ture til div. kajakstævner og kunne vejlede første gangs deltagere. Udvalget vil også kunne arrangere træningsaftener med henblik på deltagelse i stævner eller langtur.

 

Opgaver:

 • Udarbejde budget for udvalget i samarbejde med bestyrelsen.
 • Udarbejde klubbens tur program for sæsonen og administere tilmelding.
 • Ugentlig træningsaften, arrangere forskellige ro-grupper.
 • Udarbejde guides til planlægning af tur og deltagelse i løb eller træning hertil.
 • Hjælpe tur ledere til planlægning af ture.

Beskrivelse:Uddannelsesudvalget varetager opgaven med at dygtiggøre klubbens medlemmer, nye såvel som rutinerede.

Udvalget kordinerer klubbens optagelse af nye medlemmer og involverer de nødvendige instruktører.

Udvalget står også for at udanne nye instruktører til klubben i IPP-systemet som er DKF’s officielle uddannelsessystem. Uddannelsesudvalget kan udbyde træning for medlemmer via DKF frem mod IPP 3 niveau, samt temadage, hvor specielle teknikker øves.

Udvalget deltager også i diskussionen, om hvilke kajakker og udstyr, der skal købes for at imødekomme nybegyndere og rutinerede medlemmers dygtiggørelse.

Udvalget kan afholde kurser for egne medlemmer f.eks. instruktør 1 kursus, navigation eller andre temaer, der kan hjælpe medlemmer på vandet.

Uddannelsesudvalget varetager kontakten med klubbens hjælpeinstruktører, som findes ved at se på medlemslistens instruktør1 etikette.

 

Opgaver:

 • Udarbejde budget for udvalget i samarbejde med bestyrelsen.
 • Kordinere og afholde klubbens begynderkursus
 • Kvalifikationsvurdering / frigivelse af nye medlemmer med kajakerfaring.
 • Indstille medlemmer til uddannelse i DKF regi .
 • Afholde egne instruktør-1 kurser for medlemmer.
 • Afholde temadage med instruktion i f.eks. roteknik, navigation, roning i bølger mm.