Færdighedsniveauer

VKKK (Vedbæk Kajak Klub)

 

Færdighedsniveauer i Tur- og Havkajak IPP 1 - 2

 

Uddannelsens Formål 

IPP eller i-Paddle Pass (tidligere Euro Paddle Pass, EPP). Der findes 5 niveauer, og i VKKK frigives man ved beståelse af niveau 1 og 2. Da VKKK ligger ved Øresund, kræver klubben tillige et vist kendskab til vejr, vind, bølger, kuldepåvirkning, personligt sikkerhed samt naturligvis til klubbens regelsæt, som beskriver nærmere, hvordan man ror i havet om sommeren og om vinteren.

Herefter får man egen adgang til klubbens faciliteter og udstyr med tilladelse til at ro alene under iagttagelse af klubbens regler.

Selve IPP2 prøven tages løbende i kursusforløbet, idet roeren desuden skal vise en rimelig sikkerhed og korrekt håndtering af udstyret

 

Fælles for turkajak og havkajak

Behandling  af udstyr: Roeren skal være fortrolig med behandlingen af klubbens udstyr, herunder vaskeprocedurer for kajak, spraydeck, vest og pagaj samt vide, hvor de forskellige ting opbevares.  Eventuelle fejl på udstyret eller skader, der opstår under brug, skal meldes til klubben via klubbens elektroniske ro-protokol (Rokort) eller ved henvendelse til formanden.

 

Protokol: Roeren skal føre journal over sin roning via Rokort.

 

Svømning: Roeren skal fremvise bevis for svømning 600 m i svømmehal eller i havvand.

 

Løfteteknik: Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik ved brug af benene. Det anbefales, at flere personer hjælpes ad med løft og transport.

 

Adgang til vandet: Hensigtsmæssig adgang til vandet afhængig af kystens relief, strømforhold, bredden, anløbsbro mv. ved både start og landgang.      

 

Indstigning og udstigning: Kontrollen skal bevares ved indstigning og udstigning af kajakken, pagaj tæt ved kan bruges til støtte. Kajakken, bredden eller anløbsbroen må ikke beskadiges. Fra strand: Løft kajakken med begge hænder og bær den ud i vandet så langt, at den ikke rører bunden, når den sættes i. Sæt ALTID i med roret udad og så vidt muligt pegende lige mod vinden. Hold forrest i cockpitkanten. Sæt først et ben i kajakken og derefter enden i sædet. Lad det ene ben hænge udenfor (for at balancere og være klar til at støtte på bunden), mens du ror baglæns ud direkte mod bølgerne. Vend ikke kajakken før du er fri af kyst og brænding.    

 

Landing: Ro kajakken i land ved kysten under hensyntagen til kajak, finne eller ror. En kontrolleret landing, altså ikke en ’surf landing’. Sørg altid for at kajakken ikke hviler på ror eller finne. Finnen skal altid være trukket helt op på lavt vand, og når man går i fra eller op på strand. Udstigning ved strand: Ro ind mod stranden med bølgerne lige bagfra. Et par meter inden kajakken når at røre bunden, stiges ud ved at føre et eller to ben ud til den ene side og støtte på bunden (Vælg side således at du kommer på havsiden af kajakken så den ikke skubber dig omkuld, hvis der kommer en bølge). Rejs dig og løft kajakken helt op af vandet og bær den til et sted på stranden, hvor den kan ligge uden at beskadige bund og ror (ikke på sten).

 

Effektiv fremadroning: Roeren skal ro ca. 200 m med en rank evt. let foroverbøjet holdning samt en konstant, afslappet og rytmisk roning med synlig rotation i overkroppen. Der skal også ros 50 m i god fart og kunne demonstreres præcision i styring og manøvrering.

 

Baglænsroning: Roeren skal demonstrere kontrolleret og rimelig nøjagtig baglænsroning på 25 m mod fastlagt punkt. Undervejs skal roeren kigge sig over skulderen og via kropsrotation generere nok kraft til at ro baglæns. Baglænsroning gennemføres med bagsiden af pagajen.    

 

Stoptag: Med god fart på kajakken ved både forlæns og baglænsroning skal roeren med højst 4 tag demonstrere en opbremsning, og en bevægelses i modsat retning skal være synlig.  

 

360° rotation på stedet:  Med store halvbueformede fejetag (rundtag) ) med synlig kropsrotation, forlæns i den ene side og baglæns i den anden, drejes kajakken 360° (dvs. hele vejen rundt så du peger næsen i sammen retning igen). Kajakken må ikke flytte sig væsentligt frem eller tilbage under øvelsen. Øvelsen laves såvel med som mod urets retning. 

 

Kantning: Roeren skal demonstrere kantning af kajakken til begge sider og i kombination med styretag opnå at kajakken drejer. For at kunne dreje skarpere i et sving er det en fordel at kante kajakken. Dette gøres ved at krænge kajakken mod ”ydersiden” af svinget. Kajakker drejer til den side, hvor kajakken er højest over vandet. Samtidig tages kraftigere ro-tag på den modsatte side af kajakken. 

 

Roning i 8-tal: Der roes 8-talsbane med en kombination af fremadtag og fejetag (rundtag) samt kantning  for at demonstrere grundlæggende styrefærdigheder.  Banen skal være så symmetrisk som mulig.       

 

Sideforflytning med træktag til begge sider: For at flytte kajakken sideværds findes flere teknikker hvor specielt én egner sig bedst til wingpagajer. - Drej i overkroppen så du vender med den side du ønsker at bevæge dig og hold på pagajen, som du plejer. - Pagajen placeres næsten lodret med bladet næsten helt i vandet, så øverste hånd er næsten over hovedet. - Bladet skal vende bagsiden væk fra dig så det flugter kajakkens side. Bevæg pagajen frem og tilbage langs kajakken med nederste hånd mens du drejer pagajen let med håndledet. Denne bevægelse vil bevirke, at bladet trækkes væk fra kajakken. Ved at holde imod vil du trække dig i den retning, du ønsker. 

Roeren skal flytte kajakken 5 m sidelæns og samtidig bevare kajakken vinkelret på bevægelsesretningen. En effektiv kropsrotation skal være synlig. Den underste arm skal være næsten udstrakt ved tagets begyndelse. Den øverste hånd fungerer som omdrejningspunkt for taget.   

  

Lavt støttetag for at undgå kæntring: Når du er ude af balance (læn dig evt. ud til siden), genoprettes balancen ved at slå med pagajens bagside i vandet i den side, du krænger mod. Hvis dette ikke er nok til at genoprette balancen, støtter du dig til pagajen, mens du trækker den langsomt ind mod dig selv assisteret af hoftekip. Øvelsen laves til begge sider.

 

Rednings/svømmevest og opdrift: Personen skal være iført CE- godkendt vest med min. 50N opdrift og med udrustning tilpasset forholdene. Opdrift tilpasset kajakken (vandtætte skot eller opdriftsposer). 

 

Personligt sikkerhedsudstyr: Spraydeck (cockpitovertræk). Dette er et dækken, der (til en vis grad) beskytter mod at få vand i cockpittet, når man ror i bølger. Det er vigtigt at kunne finde ud at tage spraydækket af under kæntring. Sørg derfor altd for, at stoppen foran på spraydecket er synligt.

 

Vandtilvænning: Personen skal være fortrolig med at opholde sig i vandet iført vest.  

 

Specielt for Turkajak 

Redning: Selv om der findes teknikker til selvredning og makkerredning for turkajakker, har VKKK valgt ikke at undervise i dem, idet det påfører kajakkerne en for stor belastning. Klubbens holdning til roning i turkajak er derfor, at dette skal foregå kystnært, således at man kan svømme ind med kajakken.

 

Kæntring og svøm i land med kajak: 50 meter fra kysten kæntres kajakken. Vend hurtigt kajakken, læg pagaj i cockpittet og svøm med kajakken mod land. Det nemmeste er at svømme rygsvømning, samtidig med at man holder på kajakken forende. Inden kajakken rører stranden, tømmes den for vand (Hold i forenden og vip forsigtigt vandet ud. Efterhånden som kajakken tømmes for vand, kan man løfte kajakspidsen højere op). Indstigning i kajakken og baglænsroning til du er godt fri af kyst og brænding.

 

Ro tom kajak til kyst: Hvis man er mindst to, der ror, og den ene falder i vandet, kan vedkommende svømme ind, mens makker ror den tomme kajak til kysten ved at sætte det ene ben over i kajakken og ro på både den smalle og brede side.

 

Ro-teknik:

-          Sid ret op med let bøjede ben og samlede knæ og hold hovedet rimeligt stille.

-          Hold balancen ved at være fleksibel i hoften og hold din overkrop lodret. 

-          Sæt pagajen i vandet så langt fremme som muligt uden at ”rokke” frem og tilbage med overkroppen (sørg for at armen er strakt helt frem). 

-          Træd i fodstøtten i samme side som du trækker, så du nærmest ”cykler” med benene, mens du ror. - Træk med både arm og krop ved at rotere i overkroppen.

-          Skub den anden hånd forbi hovedet i øjenhøjde, så pagajen får en meget stejl hældning (for at skåne albue- og skulderled bør man skubbe mere end man trækker).

-          Løft pagajen op af vandet, når din hånd er ud for hoften og sørg for ikke at løfte en masse vand med op. 

 

 

Specielt for Havkajak 

Bagror (agterror): Kajakken skal bringes op i høj fart og derefter styres i en lige linje gennem en snæver åbning ved brug af pagajen som ror. Pagajbladet placeres mod agterenden. Bladet skal være næsten dækket af vand og den forreste arm holdes afslappet hen over maven, og skaftet er omtrent parallelt med kajakken. Hvis prøven finder sted i en kajak med ror, skal roeren kunne redegøre for rorets funktion.         

 

Telemarksving: Kajakken skal drejes og vendes i fremdrift. Først ved hjælp af fejetag (rundtag), og derefter afsluttende med et telemarksving (low brace turn). Telemarksvinget skal indledes med et kort effektivt rundtag/fejetag på den modsatte side, efterfulgt af en effektiv ud-over-læning og en deraf følgende kantning af kajakken ind i svinget. Pagajen holdes som i et lavt støttetag, på højde med eller lige foran hoften, skaftet så parallelt med vandoverfladen, som det er hensigtsmæssigt, og med bagsiden af bladet hvilende på vandet. Kajakken foretager et langsomt, stabilt sving.

 

Kæntre med spraydeck: Kæntring med efterfølgende frigørelse af spraydeck. Roeren skal forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak. Pagajen sikres evt. ved at svømme med kajakken hen til den. Svømme under 10 m.

 

Kæntring og redning – makkerredning med spraydeck: Roeren skal udføre en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Herefter byttes der roller, så den, der redder efterfølgende skal fungere som den, der skal reddes. Kæntringen skal udføres som et ’uheld’. Kæntringen foretages enten under roning eller i forbindelse med sculling/støttetag.

 

Selvredning: Roeren skal foretage en kontrolleret selvredning på dybt vand (pagajflyder kan anvendes).

 

Eskimoredning: Roeren skal demonstrere en eskimoredning med bunden i vejret vha. hoftekip, mens han/hun holder fast i redderens stævn.

 

Sculling (begyndende færdighed): Roeren skal blot introduceres til dette. Kajakken kantes så den er lidt ude af balance. Pagajskaftet er næsten vandret med bladet på vandoverfladen. Bladet vinkles og føres i langsomme bevægelser frem og tilbage på vandoverfladen som ved et lavt støttetag. N.B. Sculling skal her betragtes som en øvelse i balance og pagajkontrol.    

 

Højt støttetag (begyndende færdighed): Roeren skal blot introduceres til dette. Roeren skal på dette niveau vise begyndende færdigheder i skadesforebyggende høje støttetag med albuerne tæt til overkroppen (’paddler's box’). Kajakken skal bringes i ubalance så der er vand op til roerens hofte. 

 

 

Henvisning til illustrative videoer

LÆR AT RULLE I KAJAK!