Fakta og historie

 

Fakta og historie

 

 

Vedbæk Kajakklub (VKKK) er beliggende i Klubhus Syd på Vedbæk Havn.


VKKK blev stiftet ca. 1925 (hvor den hed Vedbæk Kajak Club) og hører altså til blandt landets ældste klubber. På nuværende tidspunkt har klubben ca. 250 medlemmer og er derfor en mellemstor klub.

Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), som er en underafdeling af Dansk Idræts Forbund.

Indtil renoveringen af Vedbæk Havn havde klubben eget klubhus med klublokale og bådehus på nordhavnen ved siden af Vedbæk Sejlklub. Klub- og bådehuset blev i forbindelse med renoveringen af havnen revet ned.

Klubben fik efter færdiggørelse af havnen anvist plads til kajakkerne (på det tidspunkt ca. 18 kajakker) i Klubhus Syd. Klubben fik ikke et eget klublokale men måtte dele lokale med Vedbæk Sejlklubs Surf-afdeling.

Efter mere end 10 år uden eget klublokale fik klubben i 2001 sit eget klublokale i Klubhus Syd.

I 2002 kunne klubben indvie det nybyggede grejhus, hvor der nu ligger 24 kajakker, mens der nu ligger 22 både i selve Klubhus Syd.

 

I forbindelse med havneudvidelsen og sikring af havnen i 2016-17 fik klubben nye klublokaler i en udbygning af Klubhus Syd, et Grejskur i vestenden af bygningen lige nord for Klubhus Syd, samt en ny kajaklade med plads til 96 kajakker placeret som den næste bygning nord for Grejskuret.

 

Klublokalerne består på overetagen af et opholdsrum med moderne køkkenfaciliteter og en balkon mod vest, og i stueetagen et opholdsrum med to rotræningsmaskiner samt to omklædnings/baderum med toilet. Mod sydsiden er der anlagt en træterrasse med borde og bænke

Klubben råder pr. 1. februar 2019 over 54 klubejede kajakker (20 havkajakker, 26 turkajakker, 3 surfski, 2 2'erkajakker, 2 Stand Up Paddleboards (SUP) og 1 børnekajak). Yderligere rummer kajakladen 36 privatejede kajakker.

I klubben dyrkes både almindelig havkajakroning og turbådsroning .

I sommerhalvåret er der klubaften hver onsdag, ofte med roning inden hyggen og efterfølgende fælles grill-hygge.
Klubben har sin egen trailer, som kan laste i alt 20 kajakker.
Traileren bruges i forbindelse med deltagelse i kajakstævner så som ”Mølleåens Blå Bånd”, og til fællesture både med såvel havkajakker som turkajakker.

Vedbæk Kajak Klub, CVR nr. 30042964 - Vedbæk havn - 2950 Vedbæk - tlf: 21663226