Materielregler for Vedbæk Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kajakklub

Hvorfor materielregler?

Det er skønt at ro, og det er vi mange, der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også en del slitage.

For at der altid er kajakker og andet materiel i god stand og for at begrænse slid, har vi har opstillet nogle enkle regler, som fortæller hvordan, du skal behandle materiellet i forskellige situationer.

Når du bruger materiellet er det dit ansvar at gøre det fornuftigt, både af hensyn til dig selv og din sikkerhed og af hensyn til de andre medlemmer, som skal bruge materiellet efter dig.

Derfor, lad os hjælpe hinanden med at passe på vores fælles materiel. Så kan vi bruge mest tid på at ro og mindst tid på at reparere skader.

Nederst i dokumentet er der en kort beskrivelse af de særlige ømfindtlige dele i kajakken, som der skal passes specielt på.

Det meste af klubbens materiel kan benyttes af alle klubbens frigivne medlemmer, på nær "Skrøbelige kajakker" der er mærket som "RØDT MATERIEL"

"RØDT MATERIEL" må ikke deltage i klubture, hvor det kan forventes, at der bliver landgang på strand, klipper og lignende.

Kajakkerne er i Rokort mærket med ”RØDT MATERIEL” i navnefeltet og vil ikke kunne reserveres (Eksempel: 39 - Laksen - RØDT MATERIEL - Reval midi 520).

”RØDT MATERIEL” må kun benyttes, hvis  medlemmet har roet mindst 150 km inden for de sidste 12 måneder.

Ny-roere og gæsteroere må således ikke benytte RØDT MATERIEL.

Deltagere på Begynderkursus får tildelt materiel af instruktørerne.

Hvis man ikke opfylder km-kravet og prøver at booke en tur i en kajak, som er "RØDT MATERIEL", vil følgende meddelelse vises på skærmen: Information. Turen er oprettet, men bemærk følgende:

  • ”Peter P Petersen” mangler rettigheden ”Skrøbelige kajakker” for at ro i den valgte båd.

 

Følgende kajakker er fremover ”RØDT MATERIEL”:

Havkajakker: Laksen, Havørreden, Marsvinet, Svenskeren, Hejren, Guldlaksen og Svanen (2’er)

Turkajakker: Tuborg Classic

Surfski: Flyvefisken

 

FOR ALLE KAJAKKER GÆLDER, AT DER SKAL VÆRE VAND UNDER KØLEN, NÅR MAN SIDDER I KAJAKKEN. DET ER ALTSÅ FORBUDT AT SIDDE I KAJAKKEN, NÅR DEN LIGGER PÅ LAND ELLER BÅDEBRO.

 

Før du ror

Inden du tager af sted skal du registrere dig i Rokort med hvilken kajak, du bruger, tidspunkt for afgang, og hvor du ror hen.

Du skal vælge den type kajak, der passer bedst til forholdene (vejr, farvand og dine evner). Kajakkerne fordeles til dagligt efter ”først-til-mølle” princippet. På klubture fordeler turarrangøren kajakkerne.

 

Plastkajakker

Ror og finne/sværd er vitale og ømtålelige dele. Sørg altid for at disse er oppe, når du går i kajakken, og når du står op igen. Det gælder både ved broerne og ved stranden.

 

Glasfiberkajakker

Dem skal du passe godt på. De er meget sårbare, og skroget er tyndt.

Sæt dig aldrig i kajakken, når den ligger på land. Ind-og udstigning skal primært ske fra broen.
Hvis du ved strand skal gå i eller op fra vandet, skal hele kajakken ligge i vandet med roret udad og helt fri af stranden. Og du får naturligvis våde tær.

For turkajakker gælder, at roret ikke kan trækkes op, hvorfor der skal udvises ekstra stor forsigtighed. Turkajakker skal derfor ved henlægning ALTID have roret fri fra undergrunden (bagenden løftes eller lægges ud over kajkanten eller på en tur græs/tang).

Turkajakkerne er skrøbelige. Du skal undlade at ro i turkajakkerne, hvis forholdene indebærer en forhøjet risiko for, at de bliver skadet, herunder især når der er store bølger og i vand med dårlig sigt og mange sten.

Yderligere er det forbudt at sidde på andre steder af kajakken end på sædet. Da cockpitkanten også er skrøbelig, må man kun støtte på den med hånden ved ud- og indstigning – IKKE gribe fat og trække.

Kontrol før afgang

  • Kontroller at roret og finnen er i orden og kan bevæge sig frit.
  • Kontroller, at sædets rygstøtte er i orden.

 

Når du ror

Du skal altid starte og slutte på vandet - klubkajakker må ikke ros ud fra eller op på land. Det gælder også klubbens plastik-havkajakker.

Når vandet er lavt, eller der er mange store sten, skal du være meget opmærksom på finner og/eller ror, så de ikke støder mod bunden. Træk finner/ror op (havkajakker) og stå ud af kajakken.

Hvis du er kæntret, skal du tømme kajakken for vand, så den ikke tager skade. Du skal især passe på turkajakkerne - brug kun de autoriserede metoder.

Når du bruger en turkajak, må du kun sidde på sædet.

 

Efter du har roet

Når du er tilbage fra turen, skal du registrere dig i Rokort med tidspunkt for hjemkomst og kilometertal.

Spul din båd når du kommer hjem. Både udvendigt og indvendigt. Sørg for at tang og sand er helt fjernet. Tør båden af. Også indvendigt i alle rum.

  • Kontroller om kajakken har fået skrammer i bunden, som vil kræve reparation.
  • Kontroller ligeledes at sædet og specielt rygstøtten stadig er intakte
  • Skyl slidsen til finnen særlig grundigt, da tangrester og småsten kan have sat sig fast, uden du har bemærket det.

Lad gummilugerne være åbne, når du lægger kajakken tilbage på sin plads i kajakladen

Er det svært at få gummilugerne på igen, så giv dem en gang silikonespray, hvilket findes i Kajakladen eller i Grejskuret.

På turkajakkerne skal du tage sædet af, lægge det i cockpittet og sætte vingemøtrikken eller skruen på igen.

Spul salt og sand af veste og spraydæk med spuleslangen ved kajakladen eller trækstedet, inden du hænger dem op i Grejskuret.

Spul ligeledes pagajen, inden du sætter den på plads i stativet i Grejskuret.

Du skal tjekke det materiel, du har brugt for skader, fejl eller mangler, inden du lægger det på plads. Se næste afsnit om, hvad du skal gøre for at anmelde evt. skader, fejl eller mangler.

Du skal sørge for, at kajakker og andet materiel er tilbage og rengjort senest en halv time før starten på et klubarrangement.

 

Hvis du har lavet en skade eller konstaterer fejl/mangler på kajakken

Husk at skrive en anmeldelse af skaden, fejlen/manglen i Rokort. Benyt ”Skader” i den øverste sorte bjælke.

Hvis det er en mindre, ukompliceret skade, fejl/mangel, må du gerne reparere den selv.

Hvis der er tale om større skade, skal du hurtigst muligt skrive til bestyrelsen og oplyse følgende:

  • Kajakkens navn
  • Hvad der er sket
  • Hvordan det er sket
  • Dit navn og telefonnummer.

Bestyrelsen kan bede om din hjælp til at få skaden repareret, f.eks. til afhentning af reservedele, transport af kajakken mv.

Som udgangspunkt er det enkelte medlem erstatningspligtig overfor skader, pågældende måtte have påført materielet. Dette vil dog bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Kontakt bestyrelsen for nærmere information.

 

Når du skal transportere kajakker

Ved større klubarrangementer (ture annonceret i klubbens kalender), kan du låne klubbens trailer, som kan laste op til 20 kajakker.

For at se om traileren er ledig, skal du se på denne reservationsside (Du skal kun se men ikke gøre noget).

Traileren må kun bruges efter aftale med Bjarne Lyngeraa, Fredensvej 6, 2950 Vedbæk, blyngeraa@gmail.com, mobil 20332460.

Skal du køre med traileren skal du læse ”Instruktion vedrørende kørsel med VKKKs kajaktrailer”. 

Kørsel med traileren kan ske med et almindeligt kategori B kørekort.

Traileren er godkendt til synsfri sammenkobling og fuldt lastet vejer den 1000 kg, og kan derfor trækkes af de fleste personbiler. Men du skal dog altid kontrollere og sikre dig, at kombinationen af bil og trailer er lovlig.

Du må gerne transportere klubkajakker på din egen bil. Den skal blot have kajakbøjler eller tagbøjler med skumgummipolstring.

Du skal være opmærksom på, at transport at kajakker (med trailer eller på egen bil) sker på eget ansvar og risiko. Tjek derfor din forsikring inden kørsel.

Du skal altid fæste kajakkerne med remme og sikre dig, at de sidder ordentligt fast.

 

Udlån af kajakker til brug på private ture:

I sommerhalvåret kan der hos bestyrelsen indhentes tilladelse til at låne én kajak per medlem til en privat dagstur i andet farvand end det normale rovand. Kajakken bringes tilbage i klubben senest samme aften. 

 

Reservation af kajakker:

Det er IKKE tilladt at reservere en kajak til andet end klubture (ture eller et løb, som er åbne for alle medlemmer og annonceret på klubbens hjemmeside).

Reservationer til klubture sker i samråd med turleder på formødet, således at kajakker fordeles solidarisk efter behov.

 

Pas specielt på dette ved kajakkerne:

Sædet

Det er lidt besværligt, at sætte sig ned i kajakken, når man skal sørge for, at man ikke kommer til at sætte sig på skørtet, og at man samtidigt ikke kommer til at sætte sig på rygstøtten.

Rygstøtten er ophængt i elastikker, og bidrager væsentligt til komforten i kajakken.

 

Finnen (Sværdet)

Finnen er udstyret med en fjeder, der bevirker at finnen trækkes ud af slidsen og ned i vandet, når man løsner linen eller fører skyderen tilbage.

På kajakker med skyder, er der monteret et kabel, med hvilket man kan trække finnen op, og faktisk låse den i forskellige positioner.

Finnen (sværdet) skal selvsagt være trukket op, når kajakken trækkes/bæres på land, da finnen ellers bøjes, - og den kan IKKE rettes rigtigt ud igen.

Et andet stort problem opstår, hvis (når) kajakkerne trækkes på land eller endnu værre skubbes ud i vandet, da der herved kan komme sand og grus op i slidsen, som finnen bevæger sig i.

Når dette sker, eller når finnen er bøjet, kan fjederen ikke trække finnen ud, og hvis man ved magt forsøger at skubbe den ud med finnebetjeningen, kan kablet hen til finnen slå knuder eller bliver bøjet, og en bøjet stålwire med en krølle på, bevirker at finnen bliver ubrugelig.

Hvis finnen ikke glider ud af sig selv, når man frigiver den, skal I få en makker til at hjælpe jer med at trække den ud, med den lille snor med en løkke, der er fastgjort til selve finnen.

 

Roret.

Roret er en kompliceret mekanisme, som man skal studere grundigt før man bruger det. Her gælder det samme som ved finnen: Hvis den gør modstand eller går stramt, så lad være med at bruge den, indtil du har fundet ud af hvorfor.

 

Bestyrelsen, revision 11-12-2019