Regler for kajakpladser

REGLER FOR KAJAKPLADS 

 • Kajakpladser til egen kajak kræver et plus medlemsskab, minimum 1 års medlemsskab samt at medlemmet er aktivt. 
  • At være et aktivt medlem vil sige at medlemmet skal have roet minimum 150 km i lokalt farvand i det foregående kalenderår
  • Bestyrelsen kan hæve kilometerkravet inden årets udgang, med virkning for det følgende år, for at tilgodese ventelisten.
  • Bestyrelsen kan dispensere fra kilometerkravet, såfremt der ikke er venteliste. 
  • Bestyrelsen kan dispensere fra kilometerkravet ved længerevarende sygdom. 
 • Kajakpladsen er personlig og kan ikke overdrages eller udlånes.
 • Bestyrelsen kan ændre antallet af kajakpladser til personlige kajakker. 
 • Bestyrelsen tildeler en nummereret plads. Bestyrelsen kan ændre placeringen. 
 • Medlemmet skal mærke sin kajak med navn og medlems nr. 
 • Medlemmet kan opsige sit plusmedlemsskab og dermed pladsen ved meddelelse til bestyrelsen inden kalenderårets udgang. 
 • Overholdes vilkårene ikke, vil pladsen blive inddraget og kajakken skal fjernes inden for 30 dage.
 • Sker det ikke, vil kajakken blive fjernet på bestyrelsens foranledning.

 

VENTELISTE 

 • Hvis alle plusmedlemsskabs pladser er optaget, oprettes der en venteliste. 
 • Aktive og frigivne medlemmer med minimum 1 års medlemskab af VKKK kan optages på ventelisten. 
 • Optagelse på ventelisten sker ved skriftlig anmodning til bestyrelsen. 
 • Ventelisten vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside. 
 • Tildeling af ledige pladser vil ske i januar efter anciennitet på ventelisten. 

Aktuel venteliste

Ragna Jørgensen: Frej 504,Tjaldur

 

Kajakkernes placering i Kajakladen

Klubbens kajakker vises på blå/lyseblå eller grøn/lysegrøn baggrund, mens de private kajakker vises på rød baggrund (se forklaring nederst i figuren).

 Placering af kajakker i Kajakladen

 ADMINISTRATION 

 • Bestyrelsen nedsætter et pladsudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem samt et menigt, frigivet og aktivt medlem, der håndterer alle spørgsmål vedrørende kajakpladser. 

 

FORSIKRING OG ANSVAR

 • Personligt udstyr, der placeres i klubbens lokaler, sker for eget ansvar.
 • Klubben har en forsikring, der dækker klubbens udstyr i et vist omfang,
 • Klubbens forsikring dækker i begrænset omfang medlemmernes personlige udstyr.
 • Klubben anbefaler, at medlemmerne selv tegner forsikring for eget udstyr, der er placeret i klubbens lokaler.

 

 

Bestyrelsen, husudvalget, Oktober 2015

Redigeret med ny oversigt over kajakker 22-07-2019, J Hyttel