Regler for pligtarbejde

Pligtarbejde i VKKK

 

Vil du undgå at betale pligt-arbejds-gebyr?

Hvis du undgå at betale pligt-arbejds-gebyr, skal du yde minimum fire timers effektivt og godkendt arbejde for klubben. Gør det på en af de fastsatte pligtarbejdsdage eller aftal med bestyrelsen, hvordan du alternativt kan afvikle dit pligtarbejde. Se “mulige arbejdsopgaver” nedenfor.
 
Pligtarbejde ligger normalt på klubbens arbejdsdage i maj, august og oktober. Se kalenderen for nøjagtige datoer.
Opgaverne på disse dage er: Maling, rengøring, mindre istandsættelser og opfriskning af kajakker, klublokale, grejskur og området efter vinteren samt indkøb og tilberedning af mad på arbejdsdage og til begynderholdene.
 
Tilmelding skal ske ved tilmelding til aktivitet i kalenderen. 

Tilmeld dig pligtarbejde via en af følgende muligheder: 

  • via Kalenderen på hjemmesiden på den ønskede dag inden tilmeldingsfrist
  • send en mail til VKKKs bestyrelse.

Afvikling af pligtarbejde på andre tidspunkter
Som det fremgår af vores “jobannoncer”, søger vi hjælp og assistance til en række opgaver. Opgaver der ikke er skemasat til faste dage, men som kan klares på andre tidspunkter i løbet af året. Vælger du at bidrage med at løse nogle af disse opgaver, kan det gøre det ud for dit obligatoriske pligtarbejde for klubben. Det er bestyrelsen, der vurderer og aftaler med dig, hvorvidt din arbejdsindsats for klubben giver dig ret at få tilbagebetalt dit pligt-arbejds-gebyr.

Mulige arbejdsopgaver i løbet af året
Rengøring

Reparation af kajakker

Undervisning på nybegynderhold

Arbejde, der planlægges af udvalg

 
Hvis du har andre ideer til ting der skal ordnes er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.